servis


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklatın.

f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI xmlns="http://tempuri.org/">
   <temsilci>string</temsilci>
   <aktarimtarihi>dateTime</aktarimtarihi>
  </f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResult>
  </f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI xmlns="http://tempuri.org/">
   <temsilci>string</temsilci>
   <aktarimtarihi>dateTime</aktarimtarihi>
  </f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERI>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResult>
  </f_SELECT_CARI_HESAP_ADRESLERIResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>