servis


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklatın.

f_INSERT_SIPARISLER

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/f_INSERT_SIPARISLER"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <f_INSERT_SIPARISLER xmlns="http://tempuri.org/">
   <sip_tarih>dateTime</sip_tarih>
   <sip_teslim_tarih>dateTime</sip_teslim_tarih>
   <sip_tip>unsignedByte</sip_tip>
   <sip_cins>unsignedByte</sip_cins>
   <sip_evrakno_seri>string</sip_evrakno_seri>
   <sip_evrakno_sira>int</sip_evrakno_sira>
   <sip_satirno>int</sip_satirno>
   <sip_belgeno>string</sip_belgeno>
   <sip_belge_tarih>dateTime</sip_belge_tarih>
   <sip_satici_kod>string</sip_satici_kod>
   <sip_musteri_kod>string</sip_musteri_kod>
   <sip_stok_kod>string</sip_stok_kod>
   <sip_b_fiyat>float</sip_b_fiyat>
   <sip_miktar>float</sip_miktar>
   <sip_birim_pntr>unsignedByte</sip_birim_pntr>
   <sip_teslim_miktar>float</sip_teslim_miktar>
   <sip_tutar>float</sip_tutar>
   <sip_iskonto_1>float</sip_iskonto_1>
   <sip_iskonto_2>float</sip_iskonto_2>
   <sip_iskonto_3>float</sip_iskonto_3>
   <sip_iskonto_4>float</sip_iskonto_4>
   <sip_iskonto_5>float</sip_iskonto_5>
   <sip_iskonto_6>float</sip_iskonto_6>
   <sip_vergi_pntr>unsignedByte</sip_vergi_pntr>
   <sip_vergi>float</sip_vergi>
   <sip_opno>int</sip_opno>
   <sip_aciklama>string</sip_aciklama>
   <sip_aciklama2>string</sip_aciklama2>
   <sip_create_date>dateTime</sip_create_date>
   <sip_createuser>int</sip_createuser>
   <sip_depono>int</sip_depono>
   <satirsayisi>int</satirsayisi>
   <proforma>boolean</proforma>
  </f_INSERT_SIPARISLER>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <f_INSERT_SIPARISLERResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_SIPARISLERResult>boolean</f_INSERT_SIPARISLERResult>
  </f_INSERT_SIPARISLERResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_SIPARISLER xmlns="http://tempuri.org/">
   <sip_tarih>dateTime</sip_tarih>
   <sip_teslim_tarih>dateTime</sip_teslim_tarih>
   <sip_tip>unsignedByte</sip_tip>
   <sip_cins>unsignedByte</sip_cins>
   <sip_evrakno_seri>string</sip_evrakno_seri>
   <sip_evrakno_sira>int</sip_evrakno_sira>
   <sip_satirno>int</sip_satirno>
   <sip_belgeno>string</sip_belgeno>
   <sip_belge_tarih>dateTime</sip_belge_tarih>
   <sip_satici_kod>string</sip_satici_kod>
   <sip_musteri_kod>string</sip_musteri_kod>
   <sip_stok_kod>string</sip_stok_kod>
   <sip_b_fiyat>float</sip_b_fiyat>
   <sip_miktar>float</sip_miktar>
   <sip_birim_pntr>unsignedByte</sip_birim_pntr>
   <sip_teslim_miktar>float</sip_teslim_miktar>
   <sip_tutar>float</sip_tutar>
   <sip_iskonto_1>float</sip_iskonto_1>
   <sip_iskonto_2>float</sip_iskonto_2>
   <sip_iskonto_3>float</sip_iskonto_3>
   <sip_iskonto_4>float</sip_iskonto_4>
   <sip_iskonto_5>float</sip_iskonto_5>
   <sip_iskonto_6>float</sip_iskonto_6>
   <sip_vergi_pntr>unsignedByte</sip_vergi_pntr>
   <sip_vergi>float</sip_vergi>
   <sip_opno>int</sip_opno>
   <sip_aciklama>string</sip_aciklama>
   <sip_aciklama2>string</sip_aciklama2>
   <sip_create_date>dateTime</sip_create_date>
   <sip_createuser>int</sip_createuser>
   <sip_depono>int</sip_depono>
   <satirsayisi>int</satirsayisi>
   <proforma>boolean</proforma>
  </f_INSERT_SIPARISLER>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_SIPARISLERResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_SIPARISLERResult>boolean</f_INSERT_SIPARISLERResult>
  </f_INSERT_SIPARISLERResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>