servis


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklatın.

f_INSERT_MV4_KARKASLAR

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/f_INSERT_MV4_KARKASLAR"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <f_INSERT_MV4_KARKASLAR xmlns="http://tempuri.org/">
   <dbname>string</dbname>
   <Arackm>float</Arackm>
   <Aracrecno>int</Aracrecno>
   <Desen>int</Desen>
   <Dingilno>unsignedByte</Dingilno>
   <Diskalinligi>float</Diskalinligi>
   <Ebat>int</Ebat>
   <Firmano>int</Firmano>
   <Garajno>int</Garajno>
   <Havabasinci>float</Havabasinci>
   <id>int</id>
   <Kaplamakm>float</Kaplamakm>
   <Karkaskm>float</Karkaskm>
   <Karkasserino>string</Karkasserino>
   <Konum>unsignedByte</Konum>
   <Marka>int</Marka>
   <Recno>int</Recno>
   <Sahibi>string</Sahibi>
   <Sirtgenisligi>float</Sirtgenisligi>
   <Createuserno>int</Createuserno>
   <createdate>dateTime</createdate>
   <Sondurum>unsignedByte</Sondurum>
   <plasiyer>string</plasiyer>
   <durum>int</durum>
   <sirtureticisi>int</sirtureticisi>
   <Kaplamafirmano>int</Kaplamafirmano>
   <Kaplanmis>boolean</Kaplanmis>
   <karkaskonum>int</karkaskonum>
   <supapkapagi>int</supapkapagi>
   <aracplaka>string</aracplaka>
  </f_INSERT_MV4_KARKASLAR>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <f_INSERT_MV4_KARKASLARResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_MV4_KARKASLARResult>int</f_INSERT_MV4_KARKASLARResult>
  </f_INSERT_MV4_KARKASLARResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_MV4_KARKASLAR xmlns="http://tempuri.org/">
   <dbname>string</dbname>
   <Arackm>float</Arackm>
   <Aracrecno>int</Aracrecno>
   <Desen>int</Desen>
   <Dingilno>unsignedByte</Dingilno>
   <Diskalinligi>float</Diskalinligi>
   <Ebat>int</Ebat>
   <Firmano>int</Firmano>
   <Garajno>int</Garajno>
   <Havabasinci>float</Havabasinci>
   <id>int</id>
   <Kaplamakm>float</Kaplamakm>
   <Karkaskm>float</Karkaskm>
   <Karkasserino>string</Karkasserino>
   <Konum>unsignedByte</Konum>
   <Marka>int</Marka>
   <Recno>int</Recno>
   <Sahibi>string</Sahibi>
   <Sirtgenisligi>float</Sirtgenisligi>
   <Createuserno>int</Createuserno>
   <createdate>dateTime</createdate>
   <Sondurum>unsignedByte</Sondurum>
   <plasiyer>string</plasiyer>
   <durum>int</durum>
   <sirtureticisi>int</sirtureticisi>
   <Kaplamafirmano>int</Kaplamafirmano>
   <Kaplanmis>boolean</Kaplanmis>
   <karkaskonum>int</karkaskonum>
   <supapkapagi>int</supapkapagi>
   <aracplaka>string</aracplaka>
  </f_INSERT_MV4_KARKASLAR>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_MV4_KARKASLARResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_MV4_KARKASLARResult>int</f_INSERT_MV4_KARKASLARResult>
  </f_INSERT_MV4_KARKASLARResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>