servis


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklatın.

f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI xmlns="http://tempuri.org/">
   <dbname>string</dbname>
   <recNo>int</recNo>
   <kod>string</kod>
   <aciklama>string</aciklama>
   <aracTipi>unsignedByte</aracTipi>
   <aracCariKodu>string</aracCariKodu>
   <s1Ilce>string</s1Ilce>
   <s1Plaka>string</s1Plaka>
   <s1TescilSiraNo>string</s1TescilSiraNo>
   <s1Marka>string</s1Marka>
   <s1TicariAdi>string</s1TicariAdi>
   <s1IlkTescilTarihi>dateTime</s1IlkTescilTarihi>
   <s1TescilTarihi>dateTime</s1TescilTarihi>
   <s1Tipi>string</s1Tipi>
   <s1ModelYili>string</s1ModelYili>
   <s1Sinifi>string</s1Sinifi>
   <s1MotorNo>string</s1MotorNo>
   <s1SaseNo>string</s1SaseNo>
   <s1NetAgirlik>decimal</s1NetAgirlik>
   <s1KatarAgirlik>decimal</s1KatarAgirlik>
   <s1KoltukSayisi>int</s1KoltukSayisi>
   <s1SilindirHacmi>decimal</s1SilindirHacmi>
   <s1YakitCinsi>string</s1YakitCinsi>
   <s1KullanimAmaci>string</s1KullanimAmaci>
   <s1AzamiYukluAgirligi>decimal</s1AzamiYukluAgirligi>
   <s1RomorkYukluAzamiAgirligi>decimal</s1RomorkYukluAzamiAgirligi>
   <s1AyaktaYolcuSayisi>int</s1AyaktaYolcuSayisi>
   <s1MotorGucu>string</s1MotorGucu>
   <s1GucAgirlikOrani>decimal</s1GucAgirlikOrani>
   <s1TipOnayNo>string</s1TipOnayNo>
   <s2TcKimlikVergiNo>string</s2TcKimlikVergiNo>
   <s2SoyadiTicariUnvani>string</s2SoyadiTicariUnvani>
   <s2Adi>string</s2Adi>
   <S2Adresi>string</S2Adresi>
   <s2RehinliMi>boolean</s2RehinliMi>
   <s2RehinBilgileri>string</s2RehinBilgileri>
   <s2BelgeNo>string</s2BelgeNo>
   <s3TrafigeCikisTarihi>dateTime</s3TrafigeCikisTarihi>
   <s3Cinsi>string</s3Cinsi>
   <s3Rengi>string</s3Rengi>
   <s3BelgeSeriNo>string</s3BelgeSeriNo>
   <aciklama2>string</aciklama2>
   <kullanimyeri>string</kullanimyeri>
   <kullanimamaci>string</kullanimamaci>
   <sorumlulukmerkezi>string</sorumlulukmerkezi>
   <kilometre>int</kilometre>
   <araclastiktipi>int</araclastiktipi>
   <projekodu>string</projekodu>
   <firmano>int</firmano>
   <garajno>int</garajno>
   <tahminikilometre>int</tahminikilometre>
   <operasyonrecno>int</operasyonrecno>
   <model>int</model>
   <pasiffl>boolean</pasiffl>
   <createuser>int</createuser>
   <createdate>dateTime</createdate>
   <updateuser>int</updateuser>
   <updatedate>dateTime</updatedate>
  </f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResult>string</f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResult>
  </f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /servis.asmx HTTP/1.1
Host: kirtasiyedunyasi.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Header>
  <SessionHeader xmlns="http://tempuri.org/">
   <sessionid>string</sessionid>
  </SessionHeader>
 </soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI xmlns="http://tempuri.org/">
   <dbname>string</dbname>
   <recNo>int</recNo>
   <kod>string</kod>
   <aciklama>string</aciklama>
   <aracTipi>unsignedByte</aracTipi>
   <aracCariKodu>string</aracCariKodu>
   <s1Ilce>string</s1Ilce>
   <s1Plaka>string</s1Plaka>
   <s1TescilSiraNo>string</s1TescilSiraNo>
   <s1Marka>string</s1Marka>
   <s1TicariAdi>string</s1TicariAdi>
   <s1IlkTescilTarihi>dateTime</s1IlkTescilTarihi>
   <s1TescilTarihi>dateTime</s1TescilTarihi>
   <s1Tipi>string</s1Tipi>
   <s1ModelYili>string</s1ModelYili>
   <s1Sinifi>string</s1Sinifi>
   <s1MotorNo>string</s1MotorNo>
   <s1SaseNo>string</s1SaseNo>
   <s1NetAgirlik>decimal</s1NetAgirlik>
   <s1KatarAgirlik>decimal</s1KatarAgirlik>
   <s1KoltukSayisi>int</s1KoltukSayisi>
   <s1SilindirHacmi>decimal</s1SilindirHacmi>
   <s1YakitCinsi>string</s1YakitCinsi>
   <s1KullanimAmaci>string</s1KullanimAmaci>
   <s1AzamiYukluAgirligi>decimal</s1AzamiYukluAgirligi>
   <s1RomorkYukluAzamiAgirligi>decimal</s1RomorkYukluAzamiAgirligi>
   <s1AyaktaYolcuSayisi>int</s1AyaktaYolcuSayisi>
   <s1MotorGucu>string</s1MotorGucu>
   <s1GucAgirlikOrani>decimal</s1GucAgirlikOrani>
   <s1TipOnayNo>string</s1TipOnayNo>
   <s2TcKimlikVergiNo>string</s2TcKimlikVergiNo>
   <s2SoyadiTicariUnvani>string</s2SoyadiTicariUnvani>
   <s2Adi>string</s2Adi>
   <S2Adresi>string</S2Adresi>
   <s2RehinliMi>boolean</s2RehinliMi>
   <s2RehinBilgileri>string</s2RehinBilgileri>
   <s2BelgeNo>string</s2BelgeNo>
   <s3TrafigeCikisTarihi>dateTime</s3TrafigeCikisTarihi>
   <s3Cinsi>string</s3Cinsi>
   <s3Rengi>string</s3Rengi>
   <s3BelgeSeriNo>string</s3BelgeSeriNo>
   <aciklama2>string</aciklama2>
   <kullanimyeri>string</kullanimyeri>
   <kullanimamaci>string</kullanimamaci>
   <sorumlulukmerkezi>string</sorumlulukmerkezi>
   <kilometre>int</kilometre>
   <araclastiktipi>int</araclastiktipi>
   <projekodu>string</projekodu>
   <firmano>int</firmano>
   <garajno>int</garajno>
   <tahminikilometre>int</tahminikilometre>
   <operasyonrecno>int</operasyonrecno>
   <model>int</model>
   <pasiffl>boolean</pasiffl>
   <createuser>int</createuser>
   <createdate>dateTime</createdate>
   <updateuser>int</updateuser>
   <updatedate>dateTime</updatedate>
  </f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTI>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResult>string</f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResult>
  </f_INSERT_MV4_ARACTANITIMKARTIResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>